Muzej grada Trogira | Gradska vrata 4, 21200 Trogir | +385 21 881 406

Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Fani Celio Cega, muzejska savjetnica

Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti relativno je mala u usporedbi s drugim zbirkama – u njoj se čuvaju svega 23 djelomično izložena muzejska predmeta. Razlog tomu leži u činjenici da se glavnina predmeta iz srednjovjekovnog razdoblja čuva u Arheološkoj zbirci, jer je upravo lapida, kamenih ulomaka, skulptura, natpisa… najviše sačuvano.

Srednjovjekovno razdoblje u Trogiru, vrijeme je uspona Grada od vremena Hrvatske, Ugarsko – Hrvatske države do venecijanske uprave (1420. – 1797.), koje je prezentirano u cijelosti ili u tragovima na mnogim kućama i palačama, crkvama i ostalim gradskim objektima.

Od muzejskih predmeta u Zbirci srednjovjekovne kulturne povijesti zastupljena je rukopisna i knjižna građa. Među ostalim, u njoj se čuvaju zapisi sjednice trogirskog komunalnog vijeća iz 14. – 15. stoljeća koji ilustriraju društveno-politički život Grada. Satire, izuzetno popularnog rimskog pjesnika u srednjem vijeku, Decima Junija Juvenala, rukopis na pergamentu te inkunabula humanista i ratnika Koriolana Cippica Petri Mocenici imperatoris gestorum libri III, 1477. dokazuju visoku razinu obrazovanja stanovnika Trogira. Koriolan Cippico, istaknuti je pripadnik plemićkog roda, obitelji čija se palača nalazila na glavnom gradskom trgu, a koja je temeljito obnovljena u 15. stoljeću upravo za Koriolanova života.

Ostali muzejski predmeti, primjerice ključevi s nepoznatih kuća iz 15. stoljeća, predmeti nađeni tijekom arheoloških istraživanja u centru Grada – svjetiljka iz 14. – 15. stoljeća, keramički tanjuri iz 15. stoljeća (gravirana i glazirana keramika), vrč iz 14. stoljeća s uresom u obliku okomitih i valovitih linija, doprinose rasvjetljavanju svakodnevice spomenutog razdoblja.

Posebnu dragocjenost Zbirke srednjovjekovne kulturne povijesti predstavljaju drvene zaglavne ploče – oslikane stropne pločice s prikazom alegorijskih figura otkrivene 2016. godine tijekom sanacije palače nekoć u vlasništvu obitelji Barbieri. Ukupno 10 stropnih pločica koje datiraju u razdoblje kasne gotike, darovao je Muzeju sadašnji vlasnik palače Tamas Aron Veress.