Muzej grada Trogira | Gradska vrata 4, 21200 Trogir | +385 21 881 406

Pomorska zbirka

Voditeljica zbirke:
Aleksandra Bilić Petričević, viša kustosica

Pomorska zbirka sadrži 107 muzejskih predmeta iz razdoblja od 15. do 20. stoljeća koji svjedoče o bogatoj i dugotrajnoj pomorskoj tradiciji grada Trogira. Dio zbirke odnosi se na knjižnu i arhivsku građu koja obuhvaća pomorske i zemljopisne karte, nautičke table, svjedodžbe o ispitu za poručnika trgovačke mornarice i kapetana duge plovidbe (Petar Petrić), zatim pomorsku knjižicu matrikula, iskaznice, dozvolu putovanja – pravo plovidbe pod Francuskom zastavom (1806. – 1814.), brodske korice u kojima su bili zabilježeni brodski troškovi, pristojbe te dobit i zajmovi brodskoj posadi, što je trebao voditi svaki brod (Filza Conti Saldati Del´Brigantino Nominato il Memo kapetana duge plovidbe Kristofora Morettija iz 1805.), teretnicu – tovarni brodski list iz 1863. i brodske isprave. Svi ovi dokumenti značajan su izvor podataka za proučavanje trogirskog pomorstva – donose podatke o brodovima i navigaciji, plovidbenim rutama i plovidbenim dozvolama, pomorcima, teretu, vrstama robe, trgovačkim razmjenama, kao i podatke o drugim kulturama, običajima i nepoznatim krajevima. Drugi dio zbirke obuhvaća brodograđevni alat, dijelove brodske konstrukcije, brodsku opremu te brodske nacrte, koji su najvećim dijelom darovanje brodograditelja Marina Katalinića.

Eksponati Pomorske zbirke vrijedno su kulturno dobro i nezaobilazan dio ne samo trogirske već i hrvatske pomorske povijesti.