Muzej grada Trogira
Gradska vrata 4
21220 Trogir

Telefon / Phone:
+385 21 796046 ili
+385 21 881406, birati:

  • 1 za ured ravnateljice / museum principal office dr. sc. Fani Celio Cega)
  • 2 za računovodstvo / accounting (Ivana Boras)
  • 3 za knjižnicu i muzejsku dokumentaciju / library & documentation (Daniela Kontić)
  • 4 za kustosicu / curator (Aleksandra Bilić Petričević)
  • 5 za odnose s javnošću i arheologa / public relations & archaeologist (Maja Maljković Zelalija i Lujana Paraman)
  • 6 za muzejsku pedagoginju / museum educator (Goranka Tomaš)
E-adrese / E-mail:
 

ravnateljica:
dr. sc. Fani Celio Cega
muzej-grada-trogira@st.t-com.hr

računovodstvo:
Ivana Boras
ivana@muzej-grada-trogira.hr

knjižnica i muzejska dokumentacija:
Daniela Kontić
knjiznica@muzej-grada-trogira.hr

kustosica:
Aleksandra Bilić Petričević
abilicpetricevic@gmail.com

odnosi s javnošću:
Maja Maljković Zelalija
maja.maljkovic@gmail.com  
muzej.grada.trogira@gmail.com

kustosica – arheologinja:
Lujana Paraman
lujaparaman@gmail.com

muzejska pedagoginja:
Goranka Tomaš
gogtomas@gmail.com